projekty‎ > ‎Zprávičky‎ > ‎

Ucelená rehabilitační a terapeutická péče

přidáno: 24. 6. 2012 13:26, autor: Radka Šindílková   [ Aktualizováno 12. 7. 2012 23:55 uživatelem Lenka Říhová ]
Projekt UCELENÁ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÁ PÉČE vychází z nutnosti zajistit členům OS Přístav Poděbrady, potažmo žákům Speciální základní školy Poděbrady, zejména těm s těžším mentálním a tělesným postižením, smysluplnou a ucelenou terapeutickou péči, která by zmírnila dopad kombinovaného postižení na jejich další vývoj. Ucelená terapie spočívá v současném fungování a vzájemném prolínání různých terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte. 
V letošním roce může být tento projekt realizován díky grantové podpoře Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti v celkové výši 162.660,- Kč. Přímou finanční cestou jsou takto podpořeny tyto terapie - Aquaterapie, Aura-SOMA barevná terapie, Muzikoterapie, Arteterapie, EEG - Biofeedback, Trampoterapie a administrativní a ekonomické vedení projektu samotného. Nyní se nacházíme v polovině projektového období, bude následovat průběžné hodnocení a v září se opět jednotlivé terapie stanou součástí odpoledních volnočasových aktivit našich dětí s handicapem.

Ucelená RHB a TH péče ‎‎‎‎‎(2012)‎‎‎‎‎


Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti mnohokráte děkujeme za podporu a možnost realizace tohoto dlouhodobého projektu.

Comments