projekty‎ > ‎Zprávičky‎ > ‎

Projekt Ucelená rehabilitace

přidáno: 30. 10. 2015 4:47, autor: Radka Šindílková   [ Aktualizováno 30. 10. 2015 4:47 uživatelem Lenka Říhová ]
Jeden z našich dlouhodobých projektů "Ucelená rehabilitační a terapeutická péče" se nám v tomto školním roce rozrostl o dvě vysoce odborné aktivity. 
Nabízíme logopedickou péči dětem předškolního a mladšího školního věku obsahující korekci nesprávné výslovností hlásek, rozvoj slovní zásoby a jazykového citu a dále reedukační cvičení pro děti s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení (dyslexií či dysortografií). Tuto aktivitu vede logopedka Mgr. Pavlína Mladá.
Zraková terapie – tyflopedie pod vedením Mgr. Šárka Kolářové je druhou, nově nabízenou terapií. Zraková terapie je soubor technik a metod, které mají za cíl naučit dítě využívat každý i sebemenší zbytek zraku. Je to speciální metoda, která je založena na bázi světel různé intenzity a barev, při níž je využívaná celá škála osvědčených speciálních pomůcek, ale zároveň pomůcek běžně dostupných. Zraková terapie se provádí v zatemněné místnosti nebo při běžném denním osvětlení.

Okruhy zrakové terapie:

* reakce na světlo a jeho lokalizace

* zdroj světla v pohybu

* senzomotorická koordinace

* určování barev, tvarů a velikosti

* souvislost mezi částí a celkem apod.

Pořadí činností není následným postupem při terapii. Aktivity se navzájem překrývají a při nacvičování jednoho okruhu dovedností se současně provádějí i činnosti další. Některé děti nemusí zvládnout určitou dovednost, ale naopak mohou pokročit v oblastech jiných.

Comments