projekty‎ > ‎Zprávičky‎ > ‎

Nejsme chudinky, jsme hrdinky......

přidáno: 12. 10. 2013 6:47, autor: Radka Šindílková   [ Aktualizováno 12. 10. 2013 6:47 uživatelem Lenka Říhová ]
V tomto zajisté inspirujícím projektu je zapojeno i devět našich maminek.......

Popis projektu
Dlouhodobý projekt trvající od 1.11.2012 do 31.10.2014, je nasměrován do Středočeského kraje a je zaměřený na vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby, které pečují o osoby blízké - zpravidla ženy, které poskytují více či méně intenzivní péči závislé blízké osobě. Pečující osoby - zpravidla ženy, které poskytují více či méně intenzivní péči závislé blízké osobě. Vzhledem k psychické a fyzické náročnosti péče této cílové skupině již nezbývají síly na řešení jejich uplatnění na trhu práce. Časová náročnost péče neumožňuje plnit nároky standardního zaměstnání. Tato skupina navíc čelí na pracovním trhu několikanásobnému znevýhodnění. Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny tím, že vytváří ucelený program na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti, která umožní pečujícím osobám možnost flexibilního sladění rodinného a pracovního života. Vzhledem k tomu, že se jedná o cílovou skupinu, která stojí na okraji pozornosti společnosti, projekt založí tématickou síť, složenou z 20ti expertů na problematiku pečujících osob. Dalším nástrojem na podporu rovných příležitostí pečujících osob bude informační kampaň, která přiblíží řešené téma široké veřejnosti. Byl natočen a odvysílán spot v ČT (z pořadu Sama doma zde) a dokument o vybraných životních příbězích účastnic projektu. Samotný program na podporu vzdělávání je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností ve vztahu k zahájení podnikání. Účastnice projdou akreditovaným kurzem - základy podnikání. Projekt vytvoří co-workingová centra, kde budou mít účastnice projektu zázemí pro zrealizování vlastního podnikatelského záměru za podpory odborného poradenství odborníků. Budou zde probíhat workshopy a semináře. V závěrečné fázi představí účastnice projektu své podnikatelské záměry veřejnosti a místním zaměstnavatelům. Některé z pečujících osob budou zapojeny do organizace a logistiky průběhu projektu. Všechny aktivity jsou podpořeny přímou podporou tzn. hlídání zdravotně postižených členů rodiny v době účasti na projektových aktivitách. Zdroj http://www.esfcr.cz/projekty/nejsme-chudinky-jsme-hrdinky

Více o projektu samém http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=2580
Comments