projekty‎ > ‎

Sociální automobil

Hlavním cílem tohoto dlouhodobého projektu, který v OS Přístav realizujeme již od roku 2005, je podpora možnosti vzdělávání dětí s těžkým zdravotním či mentálním postižením. Druhotným cílem je i nemalá finanční úspora pro rodiny, které jsou ve velké většině odkázány na jeden příjem, případně se jedná o matky samoživitelky. Ani na umožnění lepší zaměstnavatelnosti rodičů, časovou úlevu (odpadnou 4 jízdy denně pro jednu rodinu) i ekologické hledisko (často je jedním autem dováženo pouze jedno dítě) však nesmíme zapomínat. 

Aktuálně je tento projekt realizován v nově navázané spolupráci se ZŠ Jedna Radost Poděbrady a ve dlouhodobé spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

CSZS Poděbrady o.p.s. fungují i v letošním školním roce jízdy Svozového automobilu v regionech Poděbradska a Nymburska.


Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte prosím přímo Sociální služby o.p.s., Poděbrady. 

Od ledna 2017 lze zajistit dopravu Vašich dětí z regionu Kolínska svozovým minibusem poskytnutým ZŠ Jedna radost, Poděbrady. 

Pokud máte o tuto službu zájem, 
kontaktujte
 přímo 
ZŠ Jedna radost, 
Na Hrázi 742/64, 
Poděbrady.


Comments