projekty‎ > ‎

Sociální automobil

Hlavním cílem tohoto dlouhodobého projektu, který v OS Přístav realizujeme již od roku 2005, je podpora možnosti vzdělávání dětí s těžkým zdravotním či mentálním postižením. Druhotným cílem je i nemalá finanční úspora pro rodiny, které jsou ve velké většině odkázány na jeden příjem, případně se jedná o matky samoživitelky. Ani na umožnění lepší zaměstnavatelnosti rodičů, časovou úlevu (odpadnou 4 jízdy denně pro jednu rodinu) i ekologické hledisko (často je jedním autem dováženo pouze jedno dítě) však nesmíme zapomínat. 

CSZS Poděbrady o.p.s. fungují i v letošním školním roce jízdy Svozového automobilu v regionech Poděbradska a Nymburska.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte prosím přímo Sociální služby o.p.s., Poděbrady. 


Ve spolupráci se skupinou rodičů a soukromou autobusovou dopravou (AUTOBUSY MARTÍNEK, Okružní 1016, 28002 Kolín, tel: 773 633 584) fungují i v letošním školním roce jízdy Svozového automobilu z regionu Kolínska. 


Pokud máte 
o tuto službu zájem, 
kontaktujte přímo, 
paní Jehličkovou. 

2 místa jsou stále volná.


ĉ
Radka Šindílková,
15. 9. 2017 7:57
Comments