projekty‎ > ‎

Sociální automobil

Cílem projektu tohoto projektu je podpora možnosti vzdělávání dětí s těžkým zdravotním či mentálním postižením. Druhotným cílem je i nemalá finanční úspora pro rodiny, které jsou ve velké většině odkázány na jeden příjem, případně se jedná o matky samoživitelky. Ani na umožnění lepší zaměstnavatelnosti rodičů, časovou úlevu (odpadnou 4 jízdy denně pro jednu rodinu) i ekologické hledisko (často je jedním autem dováženo pouze jedno dítě) však nesmíme zapomínat.

Obsah projektu:

Doprava žáků z domova do speciální školy a zpět


Školní akce (Speciální ZŠ Poděbrady)


Volnočasové aktivity (OS Přístav)I od září 2014 pomáhá našim rodinám Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. v úzké spolupráci s OS Přístav. 

Pokud máte o tuto službu zájem i vy, kontaktujte přímo:
CSZS Poděbrady o.p.s. tel. 325 626 352 
www.centrum-podebrady.info 
Mgr. Pavla Hovorková: tel. 775 576 057 
hovorkova@centrum-podebrady.info


Koordinátorky projektu:

Za OS Přístav - Markéta Rysová: tel. 602 540 915, email: marketa.rysova@spec-skola.cz

Za Centrum sociálních služeb - Mgr. Pavla Hovorková: tel.775 576 057, email. 

Comments