projekty‎ > ‎

Společná setkání

Moto: Pomocí společných aktivit přeskočit bariéry fyzické i bariéry v nás 


Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt
ZŠ U Bažantnice a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením.


Obsah projektu

  • seznámení s problematikou života dětí s postižením před návštěvou školy – využití prezentačního CD, možná návštěva pedagogů ve Spec.škole s prohlídkou a instruktáží nebo po dohodě návštěva speciálního pedagoga v běžné ZŠ
  • vlastní průběh SETKÁNÍ – po příchodu kolem osmé hodiny rozdělení žáků do tříd, kde tři vyučovací hodiny pomáhají jako asistenti jednotlivých dětí ze spec.tříd a účastní se jejich běžného programu, čtvrtá hodina je věnována shrnutí dojmů, zodpovězení případných dotazů speciálním pedagogem a možnosti využití některých speciálních zařízení školy
  • následuje další využití tématu v hodinách v domovské škole, případně další iniciativy, vycházející ze zájmu žáků

Partneři projektu:

  • ZŠ U Bažantnice, Poděbrady
  • ZŠ Na Valech, Poděbrady
  • ZŠ TGM, Poděbrady
  • Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady
  • ZŠ Velký Osek
  • ZŠ Libice nad Cidlinou


Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Říhová


Fotogalerie:

Comments