projekty‎ > ‎

S rodiči na palubě

Ve školním roce 2018/19 jsme připravili a zároveň zrealizovali dlouhodobý projekt „S RODIČI NA PALUBĚ“

Lektoři Přístavu, se s Vámi rodiči našich dětí, setkávali vždy jedno odpoledne v měsíci a všem aktivním účastníkům teoreticky nastínili a prakticky ukázali jednotlivé činnosti zaměřené na danou aktivitu v kroužku. 


Cílem projektu bylo zprostředkovat Vám rodičům prožitkové odpoledne plné informací. 

Veliký prostor byl i pro zodpovězení dotazů. 


Proběhlá společná setkání rodičů, dětí a lektorů byla:


Ucelená RHB a TH péče
  • Jak jsou propojeny aktivity Speciální      základní školy Poděbrady a spolku OS Přístav?

Tyflopedie
  • vysvětlení pojmu a vlastní workshop

Rehabilitační a relaxační kolečko
  • praktické ukázky jednotlivých rehabilitačních činností

Trampolíning
  • Jaké pohybové aktivity jsou možné na velké trampolíně?


Protančená sobota I. + II.
  • tančíme celý den

Kuchtík 
  • pečeme vánoční cukroví

Jarní tvoření
  • výtvarně a rukodělně tvoříme 

Fusing
  • spékáme a zapékáme sklo 

Hudební hrátky
  • zpíváme a využíváme různé hudebních nástroje
Comments