projekty‎ > ‎

Stropní zvedací a transportní systém

Projekt STROPNÍ REHABILITAČNÍ A TRANSPORTNÍ SYSTÉM vychází z nutnosti zajistit žákům školy, zejména těm s těžším mentálním a tělesným postižením, smysluplnou terapeutickou péči, která by zmírnila dopad kombinovaného postižení na jejich další vývoj. UCELENÁ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÁ PÉČE spolu se STROPNÍM ZVEDACÍM A TRANSPORTNÍM SYSTÉMEM působí tak, aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte.


NÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Vybavit vytypované prostory Speciální základní školy Stropním zvedacím a transportním systémem. V první etapě umožnit manipulaci s nepohyblivými klienty v rehabilitačních třídách a dále pak v rámci rehabilitace jejich vertikalizaci a nácvik chůze pomocí speciálního postroje pro tyto aktivity. V následujících etapách je zamýšlené rozšíření osazení kolejnicovým systémem v tělocvičně, na rehabilitaci, část přilehlé chodby a na vozíčkářské WC. Cílem je zkvalitnit poskytované služby našim žákům a klientům, ošetřujícímu personálu dát nástroj pro snadnou a bezpečnou manipulaci s imobilními klienty. Zlepšenými možnostmi manipulace s postiženými snížit komplikace léčby způsobené nepohyblivostí. Modernizovat vybavení školy, zvýšit úroveň péče, zavést nové možnosti rehabilitace.

STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ SYSTÉM                                                               FOTOgrafie z přemisťování dětí ZDE.

  • je zařízení, které splňuje nejvyšší nároky na přemísťování imobilních osob
  • nahrazuje a spojuje funkce jednotlivých, dosud běžně používaných zařízení, jako jsou mobilní zvedáky, přenosné WC, toaletní křesla, zvedáky do vany, sprchové vozíky, zvedací vany a další
  • nachází uplatnění i tam, kde tato zařízení např. z prostorových důvodů nelze použít
  • je to diskrétní, šetrný, nenáročný a silný pomocník
  • dokáže pacienta šetrně přemístit z libovolného místa či polohy na místo jiné, do jiné polohy
  • senzomotoricky stimuluje mozek a vestibulární aparát klienta na možnou maximální míru
  • spolu s bazální stimulací brání vyšší nemocnosti dítěte 
  • tělo bezpečněji regeneruje
  • častým polohováním se předchází tvorbě dekubitů či proleženin u handicapovaných
  • druhotně vytváří prevenci zahleňování či zápalu plic
  • další výhodou je možnost vertikalizace i u těžkých vozíčkářů (ta je      velmi důležitá pro prokrvení dolních končetin, správnou funkci trávícího, plicního, skeletového, mízního, nervového i cardiovasculárního systému

  Kvalitu péče spatřujeme především v míře bezpečnosti, důstojnosti, jednoduchosti, spolehlivosti a pohodlí, jakou si může dopřát jak osoba v péči, tak osoba pečující. Nejde však pouze o to, ulehčit práci ošetřujícímu personálu. Jde v prvé řadě o děti, o jejich pohodlí, handicap a psychiku.
  Partneři projektu:


   

   Koordinátor projektuBc. Radka Šindílková, DiS 


  Comments