projekty

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt ZŠ U Bažantnice a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením.

JEDU NA KOLE

Projekt spočívá v postupném zajišťování prostředků na zakoupení speciálních kol a jiných zařízení pro cyklistiku dětí s těžším tělesným nebo kombinovaným postižením (dvoukola, rotopedy, speciální tříkolky...)jedu na kole

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Projekt zajišťuje organizaci, financování a využívání školního automobilu k dopravě žáků do školy a zpět a k dalším školním i mimoškolním aktivitámsociální automobil

UCELENÁ TERAPEUTICKÁ PÉČE

Projekt vychází z nutnosti zajistit žákům školy, zejména těm s těžším mentálním a tělesným postižením, smysluplnou a ucelenou terapeutickou péči, která by zmírnila dopad kombinovaného postižení na jejich další vývoj. Ucelená terapie spočívá v současném fungování a vzájemném prolínání různých terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěteterapeutická péče