kontakty

Občanské sdružení PŘÍSTAV, z.s.

IČO: 26527057

číslo účtu: 0505038389/0800

adresa: U Bažantnice 154, Poděbrady, 290 01

telefon/fax: 325 61 38 13

E-mail: ospristav@seznam.cz 

grantová politika + sponzoring: 
Radka Šindílková - 602 475 808

kontaktní osoby: 

předseda: 
Zbyněk Matoušek - 607 823 516

místopředseda: 
Lenka Říhová - 724 503 927

účetní + ekonom: 
Alena Válková - 724 056 284

fundraising + administrativa: 
Radka Šindílková - 602 475 808
Comments