o nás

Občanské sdružení PŘÍSTAV bylo založeno v březnu 2001 z iniciativy rodičů a pedagogů Speciální základní školy v Poděbradech, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže s postižením.

Hlavním cílem sdružení je připravit dětem takové prostředí, které by co nejvíc rozvíjelo jejich osobnost po stránce fyzické i psychické a zároveň pomoc rodinám těchto dětí se co nejsnadnějším způsobem zařadit do běžného života.

Náplní činnosti sdružení je zajišťování finančních prostředků a příprava aktivit a projektů, kde by se měli setkávat děti a mládež s různými druhy postižení společně se svými zdravými vrstevníky. Smyslem je tak pomoci těmto dětem a mládeži realizovat se v činnostech, které v mnohých případech nejsou školská a státní zařízení schopna uskutečnit. Významnou částí programu je pak spolupráce členů sdružení s širokou veřejností při seznamování s problematikou života rodin s dětmi s postižením a integrace této skupiny osob do většinové společnosti.

Naše aktivity:


Získávání financí – využívání grantových nabídek nadací a velkých organizací, veřejné sbírky, dary, charitativní  projekty, benefiční akce

Podpora školy -  využívání získaných financí na organizaci aktivit a pořízení pomůcek či zařízení pro lepší fyzický, rozumový i psychický rozvoj dětí
Podpora rodin – finanční zabezpečení nadstavbových aktivit a terapií pro celkový všestranný rozvoj dětí, individuální pomoc při materiálním i finančním zajištění potřebných pomůcek, poradenská činnost

Osvětová a integrační činnost pro širokou veřejnost – prostřednictvím Dnů otevřených dveří, informačních tiskovin, účastí na společných projektech s ostatními školami v okolí, dlouhodobý projekt Setkání pro ZŠ v okolí